Dehet bukový na kopyta 1 kg - pasta

Kód: 14420037
Neohodnoceno
Značka: Ketris
150 Kč 123,97 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pasta z bukového dehtu .

Vhodná při léčbě hniloby rohového střelu.

PASTA Z BUKOVÉHO DEHTU Pro ošetření kopyt a paznehtů

Návod k použití: rovnoměrně rozetřít na očištěná kopyta nebo paznehty. Tento postup opakovat podle potřeby.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: postiženého umístit na čerstvý vzduch. Vyhledat lékaře. Pokud produkt zasáhne plíce, je nutné vyhledat rychlou lékařkou pomoc. Nebezpečí těžkého poškození plic. Při kontaktu s kůží: kůži opláchnout velkým množstvím vody. Odložit potřísněný oblek. Při zasažení sliznice nebo jazyka a velkých ploch kůže vyhledat lékaře. Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody, popř. vyjmout kontaktní čočky a vyhledat očního lékaře. Při požití: pokud je postižený při vědomí, vypláchnout ústa vodou a nechat jej vypít vodu. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaře. Návod pro lékaře: Symptomatické léčení. Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách při běžné teplotě mimo dosah zdrojů zapálení a oxidačních činidel. Nemíchat s alkáliemi (zásady). Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a zvířata.

Uchovávat odděleně od léčiv, potravin, nápojů a krmiv.

Obsah: 1000 g (lze objednat po dohodě i 5 kg balení)

Obal: Přípravek nevylévat do kanalizace nebo WC – je velmi lepivý a způsobí ucpání. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: